Quĩ bình ổn giá xăng dầu được sử dụng như thế nào từ đầu năm 2018?

Sau 20 phiên điều chỉnh giá, liên Bộ Tài chính – Công Thương đã liên tục trích nguồn Quĩ bình ổn giá xăng dầu nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước, kiểm soát lạm phát.

qui binh on gia xang dau duoc su dung nhu the nao tu dau nam 2018

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu đã qui định rõ nguyên tắc trích lập, sử dụng và quản lí Qũi bình ổn giá xăng dầu (Quĩ BOG). Cụ thể, Quĩ BOG được thực hiện khi giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ hiện hành hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống người dân.

Nghị định này cũng qui định, Chính phủ quyết định Quĩ BOG xăng dầu trong nước và giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính triển khai thực hiện các biện pháp BOG trong thời hạn áp dụng biện pháp BOG.

Quĩ bình ổn giá xăng dầu tại Việt Nam được thực hiện năm 2009, cùng lúc với cơ chế cho doanh nghiệp tự định giá bán lẻ xăng dầu trong phạm vi giá cơ sở có biến động ở biên độ nhất định. Nguồn hình thành quĩ được trích lập từ giá bán lẻ xăng dầu và để lại tại doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu. Quĩ được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào mục đích bình ổn giá theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Theo Cục Quản lí giá (Bộ Công thương), tính đến hết quí II/2018 (đến hết ngày 30/6/2018), số dư Quĩ bình ổn giá xăng dầu ở mức 3.812,378 tỉ đồng, giảm gần 1.300 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2017.

Minh Tuệ

Theo Đời sống & Pháp lý

Theo: https://vietnammoi.vn/qui-binh-on-gia-xang-dau-duoc-su-dung-nhu-the-nao-tu-dau-nam-2018-152752.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *