Lãnh đạo Bộ Tài chính không được đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm

Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị thuộc cơ quan này thực hiện nghiêm túc quy định về việc cử đi công tác nước ngoài.

Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện nghiêm quy định đi công tác nước ngoài /// TN

Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện nghiêm quy định đi công tác nước ngoài
TN

Chỉ thị số 05 của Bộ Tài chính mới ban hành nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị được phân cấp cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài tuyệt đối không cử quá một đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 3 năm và không đi quá 3 nước trong cùng một chuyến công tác.
Bên cạnh đó, lãnh đạo chủ chốt (bao gồm cả lãnh đạo Bộ) và cán bộ của đơn vị, không đi công tác nước ngoài quá 2 lần một năm. Đồng thời không cử 2 lãnh đạo chủ chốt tham gia cùng một đoàn (trừ trường hợp tham gia các đoàn tháp tùng, tùy tùng theo yêu cầu của cấp trên, làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế hoặc đàm phán, Hội nghị thường niên do yêu cầu công tác).

Khi cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, thủ trưởng đơn vị phải báo cáo cụ thể về nội dung công tác, kinh phí, số lần công chức, viên chức tham gia công tác ở nước ngoài. Thủ trưởng đơn vị không cử đi công tác nước ngoài đối với các trường hợp tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời đi công tác hoặc du lịch.

Hằng năm, thủ trưởng các đơn vị phải xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại (đoàn ra, đoàn vào), kể cả các đoàn ra, đoàn vào của dự án tài trợ, viện trợ không hoàn lại và trình cấp có thầm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Việc cử đoàn đi công tác nước ngoài phải nằm trong Kế hoạch đã được cấp có thầm quyền phê duyệt. Thủ trưởng cử công chức đi công tác nước ngoài phải nêu rõ đoàn ra thuộc Kế hoạch đối ngoại của Bộ Tài chính.

Không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn kinh phí không hoàn lại), kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác để đi công tác ở nước ngoài…

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/lanh-dao-bo-tai-chinh-khong-duoc-di-cong-tac-nuoc-ngoai-qua-2-lannam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *