Không cấm người dân bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội

Bộ Công an khẳng định việc bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội không vi phạm các quy định của pháp luật là hoàn toàn hợp pháp.

6 nhóm hành vi bị cấm

Luật An ninh mạng quy định 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng. Người vi phạm tùy tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường t.h.i.ệ.t h.ạ.i gây ra.

Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng gồm sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội bao gồm các hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, x.u.y.ê.n t.ạ.c lịch sử, x.ú.c p.h.ạ.m tôn giáo, pb đối xử về giới, pb ch.ủ.n.g t.ộ.c, k.í.c.h đ.ộ.n.g gây b.ạ.0 l.o.ạ.n, p.h.á rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; thông tin sai sự thật, làm n.h.ụ.c, v.u k.h.ố.n.g; x.â.m p.h.ạ.m trật tự quản lý kinh tế, hoạt động md, tệ n.ạ.n xã hội, mua bán ng và xúi giục, lôi kéo, k.í.c.h đ.ộ.n.g người khác phạm t.ộ.i.

Luật An ninh mạng cấm người dùng Internet những gì? Luật An ninh mạng quy định cụ thể các hành vi nghiêm cấm người sử dụng Internet thực hiện, trong đó có việc v.u kh.ố.n.g, làm n.h.ụ.c, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Luật cũng cấm thực hiện chiến tranh mạng, tấn công mạng, k.h.ủ..g b.ố m.ạ..g, g.i.á.n đ.i.ệp mạng, t.ộ.i phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc p.h.á hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Việc sản xuất, sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử;

Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác cũng bị nghiêm cấm giống như hành vi chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm m.â’.t tác dụng của biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

Đối với lực lượng chức năng, Luật An ninh mạng cấm mọi hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để x.â.m ph.ạ.m. chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

Nhóm hành vi thứ sáu bị nghiêm cấm là những hoạt động khác sử dụng không gian mạng x.â.m ph..ạ.m an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc vi phạm quy định của luật này

Theo : http://vnews.gov.vn/khong-cam-nguoi-dan-bay-to-quan-diem-tren-mang-xa-hoi