Biếm họa cươ’p trạm BOT

Số tiền 2 tên cướ.p lấy đi từ trạm BOT không đáng lo bằng việc đối phó với dư luận xung quanh doanh thu của mình


1

2

3

Tuổi Trẻ Cười

Nguồn: https://tuoitre.vn/biem-hoa-cuop-tram-bot-2019021210062641.htm